Szczep Szarotki
11.12.1961 Rozkaz L.8 K-tka Ch. Hm Krystyna Orłowska
Wizytacja u drużyny "Szarotki" 
 
14.11.1962 Rozkaz L.1 K-tka Ch. Hm Zofia Halek
Drużyna "Szarotki" była 13tą drużyną harcerek w Kanadzie 
Zwolnienie z funkcji drużynowej phm. F. Jankowska 
Mianowanie drużynowej drużyny Szarotki sam. E. Rawecka 
 
30.II.1965 Rozkaz L.8 K-tka Ch. Hm Krystyna Burska
Ze względu na niski stan drużyny "Las", drużyna zawieszona 
Wszystkie harcerki zostały przydzielone do drużyny Szarotki 
 
7.XII.1967 Rozkaz L.3 K-tka ch. Hm Zofia Halek
Mianowanie drużynowej - wedr. B. Skomra 
Instruktorka przy druzynie Szarotki hm K. Lazarowicz 
 
5.XI.1968 Rozkaz L.9 K-tka Ch. Hm Zofia Halek
Zatwierdzenie Szczepu Szarotki (Toronto) 
Szczepowa mianowano pwd. A. Popielaty 
 
24.XI.1968 Rozkaz L.10 K-tka Ch. Hm Zofia Halek
Przyjęcie do ZHP gromady zuchów 
Mianowanie PO druzynowej zuchów sam. M. Bajer 
 
10.XII.1969 Rozkaz L.15 K-tka Ch. Hm Zofia Halek
Zwolnienie z funkcji drużynowej drużyny Szarotki pwd B. Skomra 
Mianowanie szczepowej pwd. B. Skomra 
Rozwiązanie gromady "Bratki" 
Nazwa "Bucze" została nadana 28.06.1970 
 
8.II.1972 Rozkaz L.33 K-tka Ch. Hm Zofia Halek
Mianowanie szczepowej pwd. M. Gladka z dniem 1 luty 1972 
 
8.IX.1972 Rozkaz L.39 K-tka Ch. Hm Zofia Halek
Zwolnienie drużynowej drużyny "Nida" sam. E. Urlych 
 
30.I.1973 Rozkaz L.43 K-tka Ch. Hm Zofia Halek
Zwolnienie drużynowej gromady "Rusalki" pwd. M. Gladka 
Mianowanie drużynowej "Rusalki" wedr. I. Poprawa 
Mainowanie drużynowej harcerek phm I. Pietron 
Zmiana nazwy drużyny "Nida" na "Morskie Oko" 
 
14.XI.1974 Rozkaz L.7 K-tka Ch. Hm Zofia Stohandel
Zwolnienie z funkcji szczepowej pwd. Marii Gladka 
Mianowanie na funkcje szczepowej pwd. Danuta Galuszka 
 
10.II.1976 Rozkaz L.16 K-tka Ch. Hm Zofia Stohandel
Zwolnienie z funkcji szczepowej pwd. Danuta Galuszka 
Mianowanie na funkcje szczepowej pwd. Stefania Malinowska 
Poswięcenie sztandaru
 
3.VII.1976 Rozkaz L.17 K-tka Ch. Hm Zofia Stohandel
Zatwierdzenie obozu Szczepów Szarotki i Zarzewie 
Komendantki pwd. Elżbieta Kulik, pwd Anna Salamowicz 
 
25.XII.1978 Rozkaz L.3 K-tka Ch. Hm Krystyna Burska
Mianowanie drużynowej "Szczyty" wedr. M. Krzyszkowska 
Mianowanie drużynowej wędrowniczek "Gerlach" wedr. M. Jakubczak 
Mianowanie drużynowej gr. "Rusalki " wedr. H. Krzyszkowska 
Mianowanie drużynowej gr. "Stokrotki" wedr. D. Pawlowska 
 
12.XI.1979 Rozkaz L.8 K-tka Ch. Hm Krystyna Burska
Zwolnienie z funkcji szczepowej pwd. S. Malinowskiej 
Mianowanie na funkcje szczepowej pwd. J. Lopinska 
15 stycznia 1979 odeszła na wieczną warte hm. Olga Malkowska 
 
9.XII.1981 Rozkaz L.9 K-tka Ch. Hm S. Blaszyk
Mianowanie szczepowej phm. H. Sandig 
 
15.XII.1982 Rozkaz L.12 K-tka Ch. Hm S. Blaszyk
Mianowanie drużynowej "Morskie Oko" Jolanta Urbanowska 
 
11.II.1984 Rozkaz L.16 K-tka Ch. Hm S Blaszyk
Zatwierdzona zostaje drużyna wędrowniczek w Toronto należąca do hufca 
Stworzona ze szczepów: Szarotki, Rzeka, Zarzewie 
 
7.VII.1984 Rozkaz L.18 K-tka Ch. Hm S Blaszyk
Zwolnienie z funkcji szczepowej phm. H. Sandig 
Mianowanie na funkcje szczepowej pwd. Danuta Leicht 
Zatwierdzenie obozu Szczepów Szarotki i Zarzewie 
Komendantka pwd. Danuta Leicht (obóz Andromeda) 
 
21.IX.1985 Rozkaz L.14 K-tka Ch. Hm Hanna Sokolska
Mianowanie na drużynową gr. "Morskie Wilczki" wedr. M. Siemienska 
 
13.Xi.1985 Rozkaz L.17 K-tka Ch. Hm Hanna Sokolska
Przydział gromady "Skrzaty Czerwone" do szczepu 
Mianowanie drużynowej skrzatów pion. Paulina Niewiadomska 
 
31.III.1987 Rozkaz L.2 K-tka Ch. Hm Hanna Sokolska
Zwolnienie z funkcji szczepowej pwd. Danuta Leicht 
Mianowanie na funkcje szczepowej pwd. Elzbieta Perchal (12.III.87) 
 
28.X.1987 Rozkaz L.7 K-tka Ch. Hm Hanna Sokolska
hm. Ita Lewicka i I. Wlodarczyk zostały przydzielonymi instruktorkami do szczepu 
 
5.II.1988 Rozkaz L.2 K-tka Ch. Hm Hanna Sokolska
Szczepowa pwd. Elżbieta Perchal 
Mianowanie wódza skrzatów Czerwonych pion. P. Niewiadomska/sam. J. Liebert 
Mianowanie drużynowej "Morskie Oko" sam. Barbara Kaminska 
Mianowanie drużynowej "Rusalki" sam. Elzbieta Soforek 
 
11.XII.1988 Rozkaz L.1 K-tka Ch. Hm Zofia Podkowinska
Zawieszenie działalności Szczepów Szarotki i Rzeka 
Zwolnienie z funkcyji szczepowej pwd. E. Perchal 
 
18.VI/1991 Rozkaz L.4 K-tka Ch. Hm Zofia Podkowinska
Zmiana funkcyjnej drużyny Górski Potok z Jolanty Pawlikowskiej na st. och. Agnieszki Tokarczyk 
 
28.VI.1994 Rozaz L.18 K-tka Ch. Hm Elzunia Morgan
Okres próbny 23.06-23-12'94, zastęp wędrowniczy przy Hufcu, Toronto 
Zastępowa pwd. Barbara Kaminska 
Istruktorka przy zastępie hm. Ewa Mahut 
 
9.XI.1994 Rozkaz L.22 K-tka Ch. Hm Elżbieta Morgan
Przedłużenie okresu próbnego od 1/11/94 do 1/04/94 
 
7.III.1996 Rozkaz L.3 K-tka Ch. Hm Krystyna Reitmeier
Obóz marcowy próbnej drużyny na stanicy "Karpaty" 9-16 marca
Oboźna Malwina Sekscinska, Instr. Ewa Mahut 
 
24.IX.1996 Rozkaz L.9 K-tka Ch. Hm Krystyna Reitmeier
Przedłużenie okresu próbnego drużynie "Szarotki" Toronto do 31.03.97 
Drużynowa pwd. Barbara Kaminska 
 
14.III.1997 Rozkaz L.2 K-tka Ch. Hm Krystyna Reitmeier
Zatwierdzenie drużyny "Szarotki" przy Hufcu 
Drużynowa pwd. Barbara Mahut (Kaminska) 
 
30.VI.1997 Rozkaz L.4 K-tka Ch. Hm Krystyna Reitmeier
Obóz "Roza Wiatrów", 5-19 lipca, komendantka phm. Barbara Mahut 
 
27.VI.1998 Rozkaz L.3 K-tka Ch. Hm Anna Mazurkiewicz
Wznowienie działaności Szczepu Szarotki w Toronto 
Mianowanie na funkcje szczepowej phm. Barbara Mahut 
Przyjęcie próbnej gromady zuchów Rusalki na okres 12 miesięcy 
Przyjęcie nowej drużyny wędrowniczek "Górski Potok" Malwina Sekscinska 
Obóz "Inwazja Mocy", 4-18 lipca, komendantka phm. Barbara Mahut 
 
10.III.1999 Rozkaz L.1 K-tka Ch. Hm Anna Mazurkiewicz
Mianowanie na drużynową Górski Potok sam. Malwina Sekscinska 
Mianowanie na drużynową Morskie Oko sam. Anna Mikowska 
Mianowanie na drużynową Rusalki Joanna Pagacz 
 
3.VII.1999 Rozkaz L.4 K-tka Ch. Hm Anna Mazurkiewicz
Obóz "Nil", 3-17 lipca, komendantka sam. Elżbieta Pagacz 
 
23.X.1999 Rozkaz L.7 K-tka Ch. Hm Anna Mazurkiewicz
Mianowanie na drużynową Górski Potok sam. Malwina Sekscinska 
Mianowanie na drużynową Morskie Oko sam. Anna Mikowska 
Mianowanie na drużynową rusalki Joanna Pagacz i hm. Ewa Mahut 
 
6.XII.2000 Rozkaz L.9 K-tka Ch. Hm Anna Mazurkiewicz
Mianowanie na drużynową Morskie Oko pion. Katarzyna Zabienska  
Mianowanie na drużynową Krynica sam. Elżbieta Pagacz 
Mianowanie na drużynową Rusalki sam. Joanna Pagacz i hm. Ewa Mahut 
Mianowanie na drużynową Górski Potok pwd. Malwina Sekscinska 
 
15.II.2002 Rozkaz L.2 
Zamknięcie okresu próbnego drużyny Krynica, drużynowa sam. Katarzyna Zabienska K-tka Ch. Hm Danuta Figiel
Zatwierdzenie okresu próbnego gromady zuchów (Mississauga) 1/02/02-31/8/02 
Mianowanie na drużynową zuchów pion. Sabine Palka 
Mianowanie na drużynową Morskie Oko sam. Joanna Marks 
Mianowanie na drużynową Krynica sam. Katarzyna Zabienska 
Mianowanie na drużynową Rusalki st och. Jadwiga Wszolek 
 
7.XI.2002  Rozkaz L.7 K-tka Ch. Hm Danuta Figiel
Przedłużenie okresu próbnego gromady "Syrenki" na 6 miesięcy, Mississauga 
Mianowanie na drużynową Krynica pwd. Katarzyna Doleczek 
Mianowanie na drużynową Syrenek (probna ) sam. Marta Wierzbicka 
 
28.VI.2003 Rozkaz L.14 K-tka Ch. Hm Danuta Figiel
Zatwierdzenie obozu Szarotki "Atlantyda" z okacji 5cio lecia, 28/06-05/07 
Komendantka pwd. Malwina Sekscinska 
 
15.I.2004 Rozkaz L.1 K-tka Ch. Hm Irena Wilowska
Przydział nowej gromady Syrenki w Mississauga 
Mianowanie drużynowej Górski Potok sam. Joanna Pagacz 
Mianowanie drużynowej Morskie Oko pwd. Malwina Sekscinska 
Mianowanie drużynowej Krynica pion. Eliza Ciesielska 
Mianowanie drużynowej Syrenki sam. Marta Wierzbicka 
 
30.VI.2004 Rozkaz L.6  K-tka Ch. Hm Irena Wilowska
Mianowanie na funkcje szczepowej pwd. Malwina Sekscinska 
 
20.XII.04 Rozkaz L.9 K-tka Ch. Hm Irena Wilowska
Mianowanie drużynowej Górski Potok sam. Balbina Batalinska 
Mianowanie drużynowej Morskie Oko pwd. Malwina Sekscinska 
Mianowanie drużynowej Syrenki pwd. Malwina Sekscinska 
Zawieszenie działalności drużyny "Krynica"
 
Rok Harcerski 1993-1994 Zastep probny "Szarotki”
Czerwiec 1994 - Otwarcie Próbnego Zastępu "Szarotki” (Wędrowniczki)
Drużynowa - pwd. Barbara Kaminska (Mahut)

 
Rok Harcerski 1994-1995
Zastęp Harcerek przy Hufcu Szarotki, Zastępowa - pwd. Barbara Kaminska (Mahut)
Zastęp Patrolu Wędrowniczek przy Hufcu Szarotki, Zastępowa - sam. Joanna Sambor

 
Lata Harcerskie 1995-1998 Druzyna "Szarotki”
Drużyna Harcerek "Morskie Oko" w Toronto, Drużynowa - pwd. Barbara Mahut
Patrol Wędrowniczek "Górski Potok" w Toronto, Zastępowa - st. och. Malwina Sekscinska (Rewkowska)
28 Czerwiec 1998 - Drużyna "Szarotki” Dostaje Ponownie Miano "Szczepu”

 
Rok Harcerski 1998-1999 Szczep "Szarotki”
Szczepowa - phm. Barbara Mahut
Drużyna Harcerek "Morskie Oko" w Toronto, Drużynowa - pwd. Barbara Mahut
Drużyna Harcerek "Krynica" w Toronto, Drużynowa - pion. Elżbieta Pagacz
Patrol Wędrowniczek "Górski Potok" w Toronto, Drużynowa - sam. Malwina Sekscinska (Rewkowska)

 
Rok Harcerski 1999-2000
Drużyna Harcerek "Morskie Oko" w Toronto, Drużynowa - pion. Anna Mikowska
Drużyna Harcerek "Krynica" w Toronto, Drużynowa - pion. Joanna Marks
Patrol Wędrowniczek "Górski Potok" w Toronto, Drużynowa - sam. Malwina Sekscinska (Rewkowska)
Maj 2000 - Mianowanie 3 pwd: Katarzyna Doleczek, Paulina Robak, Malwina Sekscinska (Rewkowska)
Lipiec 2000 - Światowy Zlot ZHP w Acton, Ontario

 
Rok Harcerski 2000-2001
Drużyna Harcerek "Morskie Oko" w Toronto, Drużynowa - pion. Anna Mikowska
Drużyna Harcerek "Krynica" w Toronto, Drużynowa - phm. Barbara Mahut
Patrol Wędrowniczek "Górski Potok" w Toronto, Drużynowa - pwd. Malwina Sekscinska (Rewkowska)
Gromady Zuchów - Mississauga: "Syrenki", "Morscy Rycerze", Toronto: "Rusalki", "Żeglarze"

 
Rok Harcerski 2001-2002
Drużyna Harcerek "Morskie Oko" w Toronto, Drużynowa - phm. Barbara Mahut
Drużyna Harcerek "Krynica" w Toronto, Drużynowa - pion. Katarzyna Zabinski
Patrol Wędrowniczek "Górski Potok" w Toronto, Drużynowa - pwd. Malwina Sekscinska (Rewkowska)
Gromady Zuchów - Mississauga: "Syrenki", "Morscy Rycerze", Toronto: "Rusalki", "Żeglarze"

 
Rok Harcerski 2002-2003
Drużyna Harcerek "Morskie Oko" w Mississauga, Drużynowe - phm. Barbara Mahut, Joanna Marks
Drużyna Harcerek "Krynica" w Toronto, Drużynowa - pwd. Katarzyna Doleczek
Patrol Wędrowniczek "Górski Potok" w Toronto, Drużynowa - pwd. Malwina Sekscinska (Rewkowska)
Gromady Zuchów - Mississauga: "Syrenki", "Morscy Rycerze", Toronto: "Rusalki", "Żeglarze"

Lipiec 2003 Obóz "Atlantyda" z okazji 5cio lecia Szczepu "Szarotki”
Komendantka - pwd. Malwina Sekscinska (Rewkowska)
Obo
źna - Joanna Marks
Opiekunka: Janina Sekscinska
Kucharka: Paula
Uczestniczące: Katarzyna Doleczek, Balbina Batalinska, Małgorzata Nakoneczna, Klaudia Babiszewska, Nicole, Magdalena, Julia, Joanna Cetnar, Aleksandra Lason, Joanna Tymieniewska, Monika Polakowska, Karolina Pietrus

 
Rok Harcerski 2003-2004
Drużyna Harcerek "Morskie Oko" w Mississauga, Drużynowa - pwd. Malwina Rewkowska
Drużyna Harcerek "Krynica" w Toronto , Drużynowa - pion. Eliza Ciesielska
Patrol Wędrowniczek "Górski Potok" w Toronto, Drużynowa - sam. Joanna Pagacz
Gromady Zuchów - Mississauga: "Syrenki", "Morscy Rycerze", Toronto: "Rusalki", "Żeglarze"
Czerwiec 2004 - Przekazanie Szczepu, Szczepowa - pwd. Malwina Rewkowska"

 
Rok Harcerski 2004-2005
Drużyna Harcerek "Morskie Oko" w Mississauga, Drużynowa - pwd. Malwina Rewkowska
Patrol Wędrowniczek "Górski Potok" w Toronto, Drużynowa - sam. Balbina Batalinska
Gromady Zuchów - Mississauga: "Syrenki", "Morscy Rycerze", Toronto: "Rusalki", "Żeglarze""

 
Rok Harcerski 2005-2006
Drużyna Harcerek "Morskie Oko" w Mississauga, Drużynowa - pwd. Malwina Rewkowska
Patrol Wędrowniczek "Górski Potok" w Toronto, Drużynowa - sam. Balbina Batalinska
Gromady Zuchów - Mississauga: "Syrenki", "Morscy Rycerze", Toronto: "Rusalki", "Żeglarze""

 
Rok Harcerski 2006-2007
Wrzesień 2006 - Przekazanie Szczepu, Szczepowa - pwd. Joanna Dziewaltowska-Gintowt
Drużyna Harcerek "Morskie Oko" w Mississauga, Drużynowa – sam. Małgorzata Nakoneczna
Drużyna Harcerek "Krynica" w Toronto, Drużynowa - sam. Małgorzata Nakoneczna
Gromady Zuchów - Mississauga: "Syrenki", "Morscy Rycerze", Toronto: "Rusalki", "Żeglarze""

 
Rok Harcerski 2007-2008
Wrzesień 2007 - Przekazanie Szczepu, Szczepowa - pwd. Joanna Marks
Drużyna Harcerek "Morskie Oko" w Mississauga, Drużynowa - sam. Anna Majczak
Drużyna Harcerek "Krynica" w Toronto, Drużynowa - pion. Klaudia Babiszewska
Patrol Wędrowniczek "Górski Potok" w Toronto, Drużynowa - sam. Małgorzata Nakoneczna
Gromady Zuchów - Mississauga: "Syrenki", "Morscy Rycerze", Toronto: "Żeglarze"

20. IX.2010 Rozkaz L.22 K-tka Ch. Hm Krystyna Pogoda

Mianowanie na funkcję szczepowej pwd. Małgosia Nakoneczna

 


 

Szczep Szarotki © 2007-2013  |  ZHP Kanada Strona Główna  |  Kalendarz  |  O Szczepie  |  Zbiórki i Zapisy  |  Galeria Zdjęć  |  Sklepik  |  Kontakt